HB Estudi d’Arquitectura ha dut a terme el projecte de reurbanització del carrer dels Mont en Algemesí.

Estem assistint, hui en dia, a un canvi de paradigma de mobilitat en les nostres ciutats. Ja siga per motius de sostenibilitat mediambiental o per tal de fomentar el xicotet comerç local a peu de carrer, es fa evident que l’urbanisme de les nostres ciutats està canviant.

Fins ara, els carrers estaven entesos com un espai dedicat fonamentalment al vehicle on es traçaven dos línies paral·leles a les façanes a poc més de metre i mig per crear dos passos per a vianants, el que coneguem com “aceres” o voreres. La resta d’espai pertanyia al vehicle ja fora per a aparcament o per a circulació, la proporció d’espai entre uns i altres era desmesurada.

Aquest model que hem assumit fins ara, porta implantat des de l’aparició dels primers vehicles i s’ha mantingut durant més d’un segle. Per tal de revertir-lo, o millor dit, compensar-lo, es fan necessàries certes actuacions per tal que l’espai públic es puga gaudir tant pels vianants com també pels vehicles. NO es tracta de canviar el model a totalment a allò oposat, sinó més bé es tracta de trobar un balanç entre tots els elements que composen la vida urbana del carrer.

La Veu d’Algemesí